Fund Fact Sheet 

Ketahui perkembangan informasi serta kinerja produk investasi Avrist Assurance

 

Avrist Asya Balanced
IDR

Submit

Avrist Asya Cash
IDR

Submit

Avrist Asya Equity
IDR

Submit

Avrist Link Access
Cash IDR

Submit

Avrist Link Advised
IDR

Submit

Avrist Link Aggressive
IDR

Submit

Avrist Link Assured
IDR

Submit

Avrist Link Assured
USD

Submit

Avrist Secured
IDR

Submit

Avrist Treasure Plus

Submit